Den där "Simon says..."

Ett mini avsnitt denna gången, där vi diskuterar namnet ArtisansSE och varför allt inte bara är LaravelSE.

Ett mini avsnitt denna gången, där vi diskuterar namnet ArtisansSE och varför allt inte bara är LaravelSE.

Diskussionen föranledes efter feedback från en Simon i vår slack-kanal. Och så har vi även fått mer feedback från en annan Simon.

Länkar

★ Support this podcast ★
All rights reserved